IN MEMORIAM

Lizzy Beau Fan`t Tsjerkeriede "Suri"  15.7.2012 Hollanti -2020
Lizzy Beau Fan`t Tsjerkeriede "Suri" 15.7.2012 Hollanti -2020
Hazebad Byrd Obelix "Kawa" 28.7.2005 - 6.1.2017
Hazebad Byrd Obelix "Kawa" 28.7.2005 - 6.1.2017
Häromis Overseas Beayty of Bram "Fiia"  1.4.2004 Ruotsi - 2.12.2015
Häromis Overseas Beayty of Bram "Fiia" 1.4.2004 Ruotsi - 2.12.2015
Ohped Dal Ässä Hurlumnei "Unna" 12.10.2014 - 15.2.2019
Ohped Dal Ässä Hurlumnei "Unna" 12.10.2014 - 15.2.2019
Cassidy W`Maarheezs Hof "Luca"  17.6.2003 Belgia - 16.12.2016
Cassidy W`Maarheezs Hof "Luca" 17.6.2003 Belgia - 16.12.2016
Beitske Foske fan`t Tsjerkeriede "Beila"  13.3.2009 Hollanti - 22.7.2014
Beitske Foske fan`t Tsjerkeriede "Beila" 13.3.2009 Hollanti - 22.7.2014
Binska Jiske Fan De Moaie Hôvingen "Lili" 15.7.2009 Hollanti - 15.6.2010
Binska Jiske Fan De Moaie Hôvingen "Lili" 15.7.2009 Hollanti - 15.6.2010
Siebe Schap Fân Bûten Ût  "Camu" 16.12.2013 Hollanti - 22.9.2017
Siebe Schap Fân Bûten Ût "Camu" 16.12.2013 Hollanti - 22.9.2017
Hazebad Sunny Floris "Sani" 24.3.2001 - 31.1.2016
Hazebad Sunny Floris "Sani" 24.3.2001 - 31.1.2016
Hollanske Nije Fenna "Neela" 18.4.2007 Hollanti -4.5.2015
Hollanske Nije Fenna "Neela" 18.4.2007 Hollanti -4.5.2015
Nordwart Belina "Nala" 25.10.1998 - 12.02.2007
Nordwart Belina "Nala" 25.10.1998 - 12.02.2007